زیبایی و سلامت، مراقبت و نگهداری از موها در زمستان