تعمیر کولر گازی تعمیر کولر گازی

لیستی از کد خطای سری E و P در مدل‌های مختلف کولر گازی مدیا

سرمایش و گرمایشسرمایشکولر گازی و داکت اسپلیت

این مقاله شامل لیستی از کدهای خطای سری E و P در مدل‌های مختلف کولر گازی مدیا است. برای هر مدل از کولر گازی مدیا کد خطا مجزا تعریف شده و توضیح کوتاهی در مورد نوع خرابی آن بیان شده است. اگر صاحب مدلی از کولر گازی مدیا هستید که در این مقاله به آن پرداخته نشده به مقاله لیست کامل ارور کولر گازی میدیا (Midea) مراجعه کنید.

کد خطای کولر گازی Midea سری R

 1. کد E0: خطای پارامتر EEPROM
 2. کد E1: حفاظت از ارتباط واحدهای داخلی / خارجی.
 3. کد E2: خطای سیگنال عبور از صفر.
 4. کد E3: سرعت فن از کنترل خارج شده است.
 5. کد E5: اتصال کوتاه سنسور دمای فضای باز.
 6. کد E6: اتصال کوتاه سنسور دمای اتاق یا اواپراتور.
 7. کد P0: حفاظت جریان بیش از حد قوی IGBT.
 8. کد P1: حفاظت بیش از حد ولتاژ یا بیش از حد تحت ولتاژ بودن.
 9. کد P2: حفاظت از دمای بالای کمپرسور.
 10. کد P4: خطای درایو کمپرسور اینورتر.کد خطای کولر گازی Midea سری R

کد خطای کولر گازی مدیا سری 9 ولت

 1. کد E0 EEPROM
 2. کد E1: حفاظت از ارتباط واحدهای داخلی / خارجی.
 3. کد E2: خطای سیگنال عبور از صفر.
 4. کد E3: سرعت فن داخلی خارج از کنترل است.
 5. کد E5: دمای واحد بیرونی سنسور یا کانکتور دما سنسور معیوب است.
 6. کد E6: اتصال کوتاه دمای اتاق یا اواپراتور.
 7. کد E7: سرعت فن در فضای باز خارج از کنترل است.
 8. کد P0: نقص در عملکرد IBM یا حفاظت جریان بیش از حد قوی
 9. کد P1: حفاظت بیش از حد ولتاژ یا بیش از حد تحت ولتاژ.
 10. کد P2: حفاظت از دمای بالای کمپرسور.
 11. کد P4: حفاظت از موقعیت کمپرسور.
 12. کد P5: حفاظت از ماژول اینورتر.

 

کد خطای کولر گازی Midea سری 9A

  1. کد E0 EEPROM
  2. کد E1: حفاظت از ارتباط واحدهای داخلی / خارجی.
  3. کد E2: خطای سیگنال عبور از صفر.
  4. کد E3: سرعت فن داخلی خارج از کنترل است.
  5. کد E5: دمای واحد بیرونی سنسور یا کانکتور دما سنسور معیوب است
  6. کد E6: باز یا اتصال کوتاه دمای اتاق یا اواپراتور.
  7. کد E7: سرعت فن در فضای باز خارج از کنترل است.
  8. کد P0: نقص در عملکرد IBM یا حفاظت جریان بیش از حد قوی
  9. کد P1: حفاظت بیش از حد ولتاژ یا بیش از حد تحت ولتاژ.
  10. کد P2: حفاظت از دمای بالای کمپرسور.
  11. کد P4: حفاظت از موقعیت کمپرسور.
  12. کد P5: حفاظت از ماژول اینورتر.

تعمیر کولر گازی
تعمیر کولر گازی

کد خطای Midea AC Outdoor Units به جز مدل (M5OA-36HRDN1-Q)

 1. کد E0
 2. کد E1: دمای خروجی سیم پیچ واحد داخلی وجود ندارد. سنسور یا رابط سنسور معیوب است.
 3. کد E2: دمای خروجی سیم پیچ واحد داخلی وجود ندارد. سنسور یا رابط سنسور معیوب است.
 4. کد E3: دمای خروجی سیم پیچ واحد داخلی وجود ندارد. سنسور یا رابط سنسور معیوب است.
 5. کد E6: دمای خروجی سیم پیچ واحد داخلی وجود ندارد. سنسور یا رابط سنسور معیوب است.
 6. کد E4: دمای واحد بیرونی سنسور یا کانکتور دما سنسور معیوب است
 7. کد E5: حفاظت از ولتاژ کمپرسور.
 8. کد E7: نقص ارتباط بین تراشه اصلی فضای باز و تراشه کنترل کمپرسور.
 9. کد P0: حفاظت از دمای تخلیه کمپرسور یا قسمت بالای کمپرسور. برای M4OC-36HRDN1-Q، این فقط به معنای حفاظت از دمای تخلیه کمپرسور است.
 10. کد P1: حفاظت از فشار بالا فقط برای M4OC1-27HRDN1-Q، M4OC-36HRDN1-Q))
 11. کد P2: محافظت در برابر فشار پایین فقط برای M4OC1-27HRDN1-Q، M4OC-36HRDN1-Q))
 12. کد P3: حفاظت از جریان کمپرسور.
 13. کد P4: حفاظت از ماژول اینورتر.
 14. کد P6: حفاظت از کندانسور در دمای بالا.کولر گازی مدیا

کد خطا Midea AC Outdoor Units برای مدل M5OA-36HRDN1-Q

محاسبه رایگان هزینه نصب و تعمیر کولر گازی!

 1. کد E0: خطای EEPROM
 2. کد E1: دمای خروجی سیم پیچ واحد داخلی وجود ندارد. سنسور یا رابط سنسور معیوب است.
 3. کد E2: نقص ارتباط بین واحد خارجی و واحد داخلی.
 4. کد E3: نقص ارتباط بین تراشه اصلی فضای باز و تراشه کنترل کمپرسور.
 5. کد E4: دمای واحد بیرونی سنسور یا کانکتور دما سنسور معیوب است
 6. کد E5: حفاظت از ولتاژ کمپرسور.
 7. کد E6: حفاظت از ماژول
 8. کد P0: رویه کمپرسور. حفاظت از دما
 9. کد P1: محافظت در برابر فشار بالا.
 10. کد P2: محافظت در برابر فشار پایین.
 11. کد P3: حفاظت از جریان کمپرسور.
 12. کد P4: حفاظت از تخلیه کمپرسور در دمای بالا.
 13. کد P5: حفاظت از کندانسور در دمای بالا.
 14. کد P6: حفاظت از ماژول اینورتر.
 15. کد F1: دمای خروجی سیم پیچ واحد داخلی وجود ندارد. سنسور یا رابط سنسور معیوب کدهای خطای کولر گازی Midea است.
 16. کد F2: دمای خروجی سیم پیچ واحد داخلی وجود ندارد. سنسور یا رابط سنسور معیوب است.
 17. کد F3: دمای خروجی سیم پیچ واحد داخلی وجود ندارد. سنسور یا رابط سنسور معیوب است.
 18. کد F4: دمای خروجی سیم پیچ واحد داخلی وجود ندارد. سنسور یا رابط سنسور معیوب است.
 19. کد F5: دمای خروجی سیم پیچ واحد داخلی وجود ندارد. سنسور یا رابط سنسور معیوب است.

ثبت رایگان درخواست تعمیر کولر گازی

کد خطای کولر گازی Midea M2OC-18HRDN1-M

 1. کد EO: خطای پارامتر
 2. کد E1: دمای لوله شماره 1 واحد داخلی، سنسور یا رابط دمای لوله، سنسور معیوب است.
 3. کد E2: دمای لوله شماره 2 واحد داخلی، سنسور یا رابط دمای لوله، سنسور معیوب است.
 4. کد E3: دمای لوله شماره 3 واحد داخلی، سنسور یا رابط دمای لوله، سنسور معیوب است.
 5. کد E6: دمای لوله شماره 4 واحد داخلی، سنسور یا رابط دمای لوله، سنسور معیوب است.
 6. کد E4: باز یا اتصال کوتاه سنسور دمای فضای باز.
 7. کد E5: حفاظت از ولتاژ کمپرسور.
 8. کد E7: خطای ارتباط بین آی سی فضای باز و
 9. کد PO: حفاظت از دمای بالای کمپرسور.
 10. کد P1: حفاظت از فشار بالا
 11. کد P2: حفاظت از فشار پایین
 12. کد P3: حفاظت از جریان کمپرسور.
 13. کد P4: حفاظت از ماژول اینورتر.
 14. کد P5: دمای فضای باز، حفاظت بسیار کم.
 15. کد P6: حفاظت از کندانسور در دمای بالا.
 16. کد P7: حفاظت از حرکت کمپرسور.
 17. کد PF: حفاظت از PFCکد خطای کولر گازی Midea M2OC-18HRDN1-M

کد خطای کولر گازی Midea MSX-07HRN1-QC2

 1. کد E1: خطای EEPROM
 2. کد E2: خطای تشخیص عبور صفر.
 3. کد E3: سرعت فن داخلی خارج از کنترل بوده است.
 4. کد E4: حفاظت بیش از جریان 4 بار رخ می‌دهد.
 5. کد E5: سنسور T1 مدار باز یا اتصال کوتاه است.
 6. کد E6: سنسور T2 مدار باز یا اتصال کوتاه است.
 7. کد E7: سنسور T3 مدار باز یا اتصال کوتاه است.
 8. کد E9: خطای ارتباط واحدهای داخلی / خارجی.

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ممکن است به این مطالب هم علاقمند باشید

دانلود اپلیکیشن دانلود آچاره

با نصب اپلیکیشن آچاره بیش از 256 خدمت مورد نیاز در جیب شماست.

 • دانلود مستقیم آچاره
 • آچاره در گوگل‌ پلی
 • آچاره در کافه بازار
 • آچاره در مایکت
دکمه بازگشت به بالا